Jaktrapport etter siste sesong

Det er svært viktig for forvaltningen at alle jegere sender inn jaktrapport. En rapport med 0 vilt er like viktig som en rapport med mye vilt. Hver jeger skriver sin rapport. Skriv om nødvendig flere rapporter for å dekke alle kombinasjoner av perioder og felt.
Rapporten sendes fjellstyret, i tillegg til evt. rypevinger (1 fra hver rype) umiddelbart etter endt jaktperiode. Innenbygds skal også rapport for septemberjakt.
Hvis rapporten ikke er innsendt innen 3 uker etter jakttidens utløp, vil vedkommende bli nedprioritert ved fordeling av kort for neste år.
 

Fyll inn her hvilken periode du jakta.
Skriv art(er) og antall